A víz ipari és mezőgazdasági felhasználása

A víz a mindennapi életben, az iparban és az energiatermelésben a legnagyobb mennyiségben felhasznált anyag. Lakossági és ipari használatra, vízellátási célra a víz felszín alatti, vagy felszíni vízkészletből származik, majd kisebb-nagyobb mennyiségi különbséggel, szennyvíz formájában ismét ezen vízkészletbe kerül vissza. A felhasználási céltól függően a víznek más és más követelményeket kell kielégíteni. A kívánt minőségű vizet fizikai és kémiai előkészítő műveletekkel lehet előállítani. A szennyvíztisztítás feladata a szennyező anyagok olyan mérvű eltávolítása, hogy a vízben maradó szennyezéseket a befogadóul szolgáló természetes víz öntisztító ereje képes legyen lebontani és a vízhasználat lehetősége se csökkenjen. Az üzemi műveletek tehát, amelyeknél kémiai szempontok érvényesülnek három fő csoportba sorolhatók:

- lakossági és élelmiszeripai ivóvízellátás,
- energiatermelés és egyéb ipari műveletek vízigényének kielégítése,
- városi és ipari szennyvizek tisztítása.

Az ipari termelési folyamatban felhasznált vizek, az un. "ipari vizek" minősége is igen tág határok között változik. Az ipari víz elnevezés nem vízminőséget jelöl, hanem a felhasználás célját határozza meg. A közvetlen gyártási célokra használt vizekkel szemben támasztott követelmények nem tárgyalhatók általánosságban. Aszerint, hogy milyen kémiai reakcióban, vagy műveletben szerepel a víz - mint komponens, vagy mint közeg - változnak a minőségi követelmények. Az ipari vizek minőségi igényeinek megállapítására tehát a víz használatának célját és körülményeit, valamint a vízhasználó berendezések típusát, szerkezeti kialakítását kell gondosan megvizsgálni. 

Geodézia Zrt. több, mint 60 éves történetében mindig képes volt megfelelni az aktuális szakmai kihívásoknak. Az alkalmazott műszaki megoldásait, a korszerű technológiai háttér mellett a legmagasabb szintű hozzáadott szaktudás is jellemezte. Ennek a szemléletnek kiváló példája a közelmúltban, a Nyíregyházi Felmérési Osztálynál csatasorba állított két vízmélység-mérő rendszer megépítése és alkalmazása.…